PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH LỖI
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Vũ Thị Tảo25-36ThA+
2Nguyễn Thị Hà25-36ThB+
3Chu Thị Khương3-4TA+
4Nguyễn Thị Anh3-4TB+
5Vũ Thị Huệ3-4TC+
6Nguyễn Thị Lâm4-5TA+
7Vũ Thị Nhạn4-5TB+
8Vũ Thị Luân5-6TA+
9Vũ Thị Lưu5-6TA+
10Phạm Thị Quyên5-6TB+